Witamy! Dziś środa, 28 lipca 2016 r,
 

O ośrodku

Ośrodek Terapii Uzależnień został utworzony na mocy uchwały Rady Miasta Szczecina, w dniu 15 maja 1995 roku z siedzibą w Szczecinie, ul. Ostrowska 7 i w tym okresie Ośrodek był jedyną placówką ambulatoryjnego lecznictwa odwykowego w mieście Szczecinie i nieliczną placówką odwykową utworzoną przez samorząd terytorialny w Polsce.

Warto zaznaczyć, że zanim Rada Miasta powołała Ośrodek, od początku 1995 roku trwały intensywne prace przygotowawcze, które zaczęły się od zaproponowaniu przez ówczesnego dyrektora Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Szczecinie mojej osobie, oferty zorganizowania i poprowadzenia ambulatoryjnej placówki odwykowej.

Moja koncepcja na lecznictwo odwykowe w tym mieście oparta była na:
 

  • w Szczecinie musi powstać Ośrodek Terapii Uzależnień - z jednostkami organizacyjnymi: przychodnia i oddział dzienny,
  • ma to być placówka o wysokim poziomie profesjonalizmu, opartym na dobrej bazie lokalowej, profesjonalnym zespole terapeutycznym i profesjonalnym programie terapeutycznym. Po przyjęciu moich warunków przez władze miasta, rozpocząłem przygotowywanie placówki.

Przyznano lokal na siedzibę Ośrodka, który spełniał moje oczekiwania, a ja szukałem i znalazłem pierwszych członków zespołu i kiedy Rada

Miasta powołała do życia Ośrodek, mogliśmy formalnie i prawnie przystąpić do dalszych prac, które polegały na:
 

  • przeprowadzeniu remontu kapitalnego lokalu, szkolenia kadry terapeutycznej i administracyjnej,
  • tworzeniu profesjonalnego zespołu terapeutycznego,
  • tworzeniu programu psychoterapeutycznego - leczącego osoby uzależnione od alkoholu oraz na pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla członków rodzin alkoholików.

Oficjalnie Ośrodek został otwarty w dniu 15 grudnia 1995 roku, pierwszych pacjentów zaczął przyjmować od dnia 18 grudnia 1995 roku. Po wprowadzeniu reform w służbie zdrowia i utworzeniu Kas Chorych, Ośrodek w 1999 roku z jednostki budżetowej przekształcił się w jednostkę o osobowości prawnej i przyjął nazwę Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu.

Odsłon: 40447


Licznik 202178 razy
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone